Wirtualny spacer po gimnazjum w Osjakowie

Konkursy

Dnia 25 listopada w Publicznym Gimnazjum w Osjakowie odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy w tym roku także uczniów z gimnazjów powiatu wieluńskiego, tj; Gimnazjum w Czarnożyłach, Gimnazjum w Skomlinie, Gimnazjum w Mierzycach oraz Gimnazjum w Wierzchlesie.

Do szkolnego etapu uczniowie otrzymali po 30 pytań dotyczących znajomości wiedzy o Anglii oraz o Szwajcarii, które sami opracowywali pod okiem nauczycieli języków obcych. Do konkursu zgłosiło się 23 uczniów, głównie z klas II oraz III naszego gimnazjum.

Test konkursowy składał się z 30 pytań, po 15 z każdego kraju. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1.Walkowiak Agnieszka
2.Drewicz Joanna, Przybyłek Dagmara
3.Płatek Tomasz, Szpruch Fabian

9 grudnia 2010r odbył się II etap konkursu. Do naszego gimnazjum przyjechali uczniowie z Czarnożył, Skomlina, Mierzyc oraz Wierzchlasu, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu w swoich szkołach. Po krótkim powitaniu wszystkich uczestników konkursu przez Panią Dyrektor Hannę Kołodziej oraz nauczycieli organizujących konkurs, uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu. Następnie nasi goście zostali zaproszeni na mały poczęstunek, podczas którego oglądali prezentację Publicznego Gimnazjum w Osjakowie przygotowaną przez naszych uczniów oraz nauczycieli. Po krótkiej wymianie doświadczeń wszyscy uczestnicy zwiedzili nasze gimnazjum. O godz. 11:30 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Wyniki przedstawiają się następująco:

Miejsce I – Hubert Wołowiec, Gimnazjum w Wierzchlesie
Miejsce II – Paulina Król, Gimnazjum w Mierzycach
Miejsce III – Anna Nieciejewska, Gimnazjum w Mierzycach
Miejsce IV – Dagmara Przybyłek, Publiczne Gimnazjum w Osjakowie
Miejsce V – Szymon Wypchło, Gimnazjum w Czarnożyłach

Pozostali uczniowie naszego gimnazjum zajęli kolejno VII miejsce – Fabian Szpruch, X miejsce – Agnieszka Walkowiak oraz Joanna Drewicz oraz XI miejsce – Tomasz Płatek.

W sumie w II etapie konkursu udział wzięło 19 uczniów.

Nagrodami w konkursie były słowniki oraz ksiązki językowe ufundowane przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osjakowie oraz pamiątkowe dyplomy.

Mamy nadzieję, że poprzez organizację takich konkursów zwiększy się nie tylko wiedza o krajach anglo i niemieckojęzycznych , ale także motywacja do nauki tych języków, oraz zacieśni się współpraca pomiędzy gimnazjami leżącymi w powiecie wieluńskim.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Do zobaczenia za rok – organizatorzy: P. Magdalena Betka oraz P. Edyta Woźniak
 

Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań chemią wśród uczniów gimnazjum.
 2. Szukanie uczniów utalentowanych w zakresie chemii i praca nad rozwijaniem ich zdolności.
 3. Umożliwienie konfrontacji poziomu wykształcenia chemicznego między poszczególnymi uczestnikami.

Regulamin konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych.
 2. Konkurs organizują i kierują całokształtem nauczyciele chemii Publicznego Gimnazjum w Osjakowie.
 3. Konkurs odbędzie się w Publicznym Gimnazjum w Osjakowie w dniu 31 maja 2010 roku o godz.9.00.
 4. W konkursie przewidziane są dwa etapy:
  • I etap - teoretyczny Uczniowie rozwiązują zadania testowe i obliczeniowe, na co mają do dyspozycji 90 minut. Po tym etapie nastąpi półtoragodzinna przerwa na sprawdzenie prac.
  • II etap - doświadczalny Do drugiego etapu przechodzi 6 uczniów z najlepszym wynikiem z etapu I. Drugi etap trwa 45 minut.
 5. Prace konkursowe są kodowane. W skład komisji wchodzą wszyscy nauczyciele chemii – opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.
 6. Laureaci konkursu są uhonorowani nagrodami.
 7. Zgłoszenia uczestników należy przesłać pocztą na adres szkoły ( Publiczne Gimnazjum w Osjakowie ul. Wieluńska 14), lub zgłosić faksem czy telefonicznie na numer 043-842-36-84 do dnia 25 maja 2010 roku.

Zmieniony ( poniedziałek, 07 czerwca 2010 15:13 )

Więcej…

 

Organizatorzy konkursu:

Publiczne Gimnazjum w Osjakowie przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osjakowie pod patronatem Starosty Powiatu Wieluńskiego i Wójta Gminy Osjaków

 

Cele konkursu:

1. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw prozdrowotnych.

2. Pogłębianie wiedzy na temat powodów sięgania przez młodych ludzi po narkotyki.

3. Uświadomienie konsekwencji i zagrożeń wynikających z brania środków

psychoaktywnych.

4. Zachęcanie do podjęcia osobistych postanowień związanych z wolnym od narkotyków

życiem.

5. Wymiana doświadczeń wśród nauczycieli.

 

Zmieniony ( piątek, 18 czerwca 2010 09:21 )

Więcej…

 

Regulamin Konkursu Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych: Anglii i Austrii


Termin: październik 2009;
Uczestnicy: zainteresowani uczniowie Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, gimnazjum w Wierzchlesie oraz gimnazjum w Konopnicy;


Cele konkursu:
1. Sprawdzenie wiedzy uczniów o Anglii oraz Austrii.
2. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglo i niemieckojęzycznych – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
3. Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim oraz językiem niemieckim.
4. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.
5. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania.

Zmieniony ( czwartek, 13 maja 2010 13:54 )

Więcej…

 


Ankieta
Co sądzisz o naszej nowej stronie internetowej?
 
Librus
Podziękowania


statystyka