Wirtualny spacer po gimnazjum w Osjakowie

3 marca 2017 r. pod patronatem Urzędu Gminy i Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osjakowie odbył się w naszej szkole, już po raz szesnasty, Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej „Młodzież zapobiega pożarom”, który promuje wiedzę na temat działalności służby ratowniczej – straży pożarnej. Do konkursu przystąpiło osiemnastu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie i dwóch uczniów Gimnazjum SPSK w Czernicach. Uczestnicy do rozwiązania mieli test składający się z czterdziestu jeden pytań, który sprawdzał ich wiedzę, m.in. z przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, lasów, zbiorów, zasad ewakuacji ludzi i mienia, organizacji OSP, udzielania pierwszej pomocy oraz organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej RP. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
- p. Wiesław Jaskólski- Prezes Zarządu OG ZOSP RP
- p. Waldemar Jabłonka - Komendant Gminny OSP w Osjakowie,
- p. Tadeusz Glinkowski – inspektor Urzędu Gminy w Osjakowie,
- p. Paulina Wojdyło- członkini OSP w Chorzynie,
- p. Tomasz Hopa- członek OSP w Czernicach,
- p. Iwona Nowak - nauczycielka Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie.

Zwycięzcy turnieju: I miejsce – Patryk Wojcieszek (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie),
II miejsce – Dawid Zygmunt (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie),
III miejsce – Klaudia Kłys (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie).
Laureaci otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w Osjakowie. Zostały one wręczone przez p. o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie- p. Katarzynę Wojcieszek oraz członków jury. Popularność konkursu od tak wielu lat świadczy o dużym zainteresowaniu młodzieży tematyką związaną z różnorodną działalnością straży pożarnej oraz świadomością występowania wielu niebezpiecznych zdarzeń w ich najbliższym otoczeniu.

alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( poniedziałek, 06 marca 2017 09:55 )

 
Karnawał zawitał wreszcie do naszego gimnazjum. Po sobotnim komersie klas trzecich została jeszcze pięknie ozdobiona hala sportowa i w poniedziałek 20.02.2017r. przyszła pora na „choinkę szkolną”. Uczniowie bardzo licznie przybyli na tę imprezę i pokazali, że nasza młodzież naprawdę potrafi się wspólnie bawić, zwłaszcza gdy zabawę prowadzi profesjonalny DJ. Wszyscy próbowali swoich sił na parkiecie, nie było czasu ”podpierać ścian”, bo muzyka porywała do tańca. W dobrze zaopatrzonym bufecie można było się orzeźwić i posilić… a nawet i pogadać.
Dziękujemy Wam za przybycie – byliście świetni, drodzy Uczniowie!

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
Dnia 18 lutego 2017 r. w naszym gimnazjum odbył się po raz siódmy bal gimnazjalny. Komers rozpoczął się o godz. 17.00, kiedy to trzecioklasiści zaprezentowali poloneza ćwiczonego pod okiem pani Anety Godyń i pana Pawła Dolaty w specjalnie na tę okazję ozdobionej hali. Uczniowie wykonywali dekoracje pod okiem pani Małgorzaty Wrzesińskiej oraz wychowawców klas trzecich. Następnie Wiktoria Kuma i Adam Czerwiński przywitali zgromadzonych gości - Wójta Gminy Osjaków - pana Jarosława Trojana, dyrektor szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie - panią Hannę Kołodziej, dyrektor naszej placówki - panią Katarzynę Wojcieszek, rodziców, grono pedagogiczne oraz licznie przybyłych gości.
Trzecioklasiści gorąco podziękowali pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji oraz rodzicom za wsparcie i pomoc w przygotowaniu balu, a także cierpliwość, wyrozumiałość oraz dar przekazywania wiedzy.
Kwiaty złożone na ręce pani dyrektor i pana wójta były symbolem ich wdzięczności.
zaproszeni goście byli pod wrażeniem poloneza, a szczególnie wielości figur, którą podczas tańca zaprezentowali uczniowie.
Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek, a następnie rozpoczęła się zabawa, którą poprowadził DJ Caro.
Bal zakończył się w późnych godzinach wieczornych. Wszyscy opuścili imprezę zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni.

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( piątek, 24 lutego 2017 14:36 )

 
Każdego roku grupa uczniów, zazwyczaj z klas trzecich, bierze udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Dwoje z nich zakwalifikowało się do etapu rejonowego:
- z historii - Zuzanna Mateusiak,
- z języka polskiego - Oliwia Ramuś.
Aby uczestniczyć w etapie rejonowym, trzeba było uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi.
W II etapie dziewczęta miały do rozwiązania test. Na języku polskim oprócz pytań zamkniętych, była do zredagowania praca pisemna i interpretacja utworów lirycznych.
Do etapu wojewódzkiego dostała się Oliwia Ramuś, która uzyskała 85% poprawnych odpowiedzi.
Do konkursów dziewczęta przygotowywały się pod okiem nauczycielki historii - p. Henryki Wejner i nauczycielki języka polskiego - p. Małgorzata Biegańskiej.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!
"Niech moc będzie z Tobą".

alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( piątek, 10 marca 2017 07:57 )

 
W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie uczczono 154 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem p. Henryki Wejner - nauczyciela historii i p. Magdaleny Kowalczyk - nauczyciela muzyki.
Treści przepojone głębokim patriotyzmem wyrażone były w wierszach, prozie i pieśniach powstańczych.
W sposób bardzo ciekawy przedstawiona była bitwa pod Radoszewicami z 27 marca 1863 r., a szczególnie postać Walentyny Niemojowskiej, która uratowała sztandar powstańczy wyrywając go z rąk śmiertelnie rannego kosyniera. Nie zapomniano również o 9 powstańcach, którzy polegli w tej bitwie i pochowano ich bez żadnych ceremonii i mów pogrzebowych na miejscowym cmentarzu w Osjakowie.
Pani dyrektor Katarzyna Wojcieszek wyraziła słowa uznania dziękując młodym artystom i chórzystom za piękną postawę patriotyczną.

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( piątek, 10 marca 2017 07:49 )

 
Dnia 09 lutego 2017 r. uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum wybrali się do Wielunia w celu zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, która została zaprezentowana w trakcie Targów Edukacyjnych, odbywających się w hali sportowej WOSiR w Wieluniu.
Sporo osób postanowiło skorzystać z panującej aury i udało się na lodowisko pod opieką pani Heleny Stolarczyk i pani Anny Różańskiej, natomiast kilkanaście osób z panią Małgorzatą Biegańską odwiedziło II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu, gdzie w ten czwartek odbywał się Dzień Otwarty.
Najpierw oprowadzono nas po szkole, a następnie zostaliśmy zaproszeni do udziału w przeróżnych warsztatach. Dużo radości sprawił nam udział w zajęciach z języka angielskiego, gdzie słuchaliśmy piosenek i rozwiązywaliśmy zadania. Byliśmy także świadkami pokazu tańca breakdance w wykonaniu dwóch uczniów tejże szkoły.
Na zakończenie wizyty nasz kolega z klasy III b - Kacper Jegers - został zwycięzcą konkursu fizycznego. Dyplom, który otrzymał, uprawnia go do uzyskania dodatkowej cząstkowej oceny celującej w przyszłym roku szkolnym, jeżeli rozpocznie naukę w liceum przy ul. Piłsudskiego.
Oczywiście w trakcie całej imprezy mieliśmy możliwość doinformowania się w kwestiach dla nas istotnych poprzez rozmowę z wychowankami.
Około godz. 10.00 dotarliśmy do hali WOSiR w Wieluniu. Podczas Targów Edukacyjnych mieliśmy mozliwość zapoznania się z ofertą nie tylko wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu, lecz także bursy międzyszkolnej.
Pojawiła się również opcja zwiedzenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, z której chętnie skorzystaliśmy. Obejrzeliśmy prezentację w pracowni biologicznej i wzięliśmy udział w krótkich zajęciach z tego przedmiotu.
Targi Edukacyjne okazały się być zarazem pouczające, jak i rozrywkowe. Kilka uczennic z naszej placówki zapozowało podczas sesji zdjęciowej i udzieliło wywiadu. Halę sportową opuściliśmy zmęczeni, ale także zadowoleni. Z pewnością wiedza, którą uzyskaliśmy ułatwi nam wybór dalszej ścieżki rozwoju.

alt alt alt

Zmieniony ( piątek, 24 lutego 2017 14:34 )

 
26 stycznia 2017 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów feryjnych.
Uczennica klasy I b Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie - Weronika Psyk otrzymała wyróżnienie w XXIV Turnieju Młodych Przyrodników za pracę "Barwy jesieni w lesie, w parku, na łące i polu...". Weronika posłużyła się własnymi obserwacjami, wykonała ciekawe zdjęcia przedstawiające zmiany barw liści, owoców, różnorodnych zjawisk przyrodniczych i napisała do nich interesujące komentarze.
Gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów!

alt alt alt

Zmieniony ( piątek, 24 lutego 2017 14:13 )

 
PRZYWOZY

Kierowca - Zenon Drutowski (tel. 607-180-113)
Opiekun - Krystyna Korytek (tel. 533-078-778)

I . Trasa: Osjaków - Gabrielów – Kuźnica Ługowska - Zofia - Osjaków
Osjaków - godz. 6.35
Zofia - godz. 6.40
KUźnica Ługowska - koło krzyża - godz. 6.43
Kuźnica Ługowska - koło p. P. Borczyka - godz. 6.50
Gabrielów - godz. 7.00
Osjaków - godz. 7.10

II. Trasa: Osjaków – Chorzyna - Krzętle - Kuźnica Strobińska - Osjaków
Osjaków - godz. 7.10
Chorzyna - przystanek PKS - godz. 7.20
Chorzyna - Smugi - godz. 7.22
Chorzyna - Tobułki - godz. 7.25
Chorzyna - koło szkoły - godz. 7.30
Krzętle - godz. 7.35
Kuźnica Strobińska - przystanek PKS - godz. 7.45
Osjaków - godz. 7.50


Przewoźnik - PKS Wieluń (te. 693 371 616)
Opiekun - Danuta Kubiak (tel. 785-929-171)

I. Trasa: Osjaków – Kolonia Raducka - Raducki Folwark - Józefina - Stanisławów - Osjaków
Osjaków - godz. 6.25
Stanisławów - godz. 6.30
Raducki Folwark - godz. 6.35
Józefina - godz. 6.40
Kolonia Raducka - godz. 6.50
Osjaków - godz. 7.00

II Trasa: Osjaków – Walków - Borki Walkowskie - Czernice - Dolina Czernicka - Nowa Wieś - Osjaków
Osjaków - godz. 7.00
Skaleniec - godz. 7.10
Walków - godz. 7.15
Borki Walkowskie - godz. 7.20
Czernice - Bielany - godz. 7.25
Czernice - koło szkoły - godz. 7.27
Dolina Czernicka - godz. 7.30
Jasień - godz. 7.35
Nowa Wieś - godz. 7.40
Osjaków - godz. 7.50Przewoźnik – PKS Wieluń (tel. 693 371 616)
Opiekun - Prukacz Anna (tel. 519 635 606)

I. Trasa: Osjaków - Drobnice – Raduczyce – Osjaków
Osjaków - godz. 7.10
Drobnice - godz. 7.25
Raduczyce - godz. 7.30
Osjaków - godz. 7.40

ODWOZY

Kierowca - Zenon Drutowski
Opiekun - Krystyna Korytek

I. trasa godz. 12.45 Kuźnica Strobińska - Chorzyna - Krzętle - Zofia - Kuźnica Ługowska - Gabrielów /uczniowie klas I-IV/

II. trasa godz. 14.35 Zofia - Kuźnica Ługowska - Gabrielów /uczniowie klas starszych/
w piątki II trasa o godz. 13.40

III. trasa godz. 15.05 Chorzyna - Krzętle - Kuźnica Strobińska /uczniowie klas starszych/
w piątki III trasa o godz. 14.05


Przewoźnik - PKS Wieluń
Opiekun - Danuta Kubiak

I. trasa godz. 12.45 Raduczyce - Kolonia Raducka - Raducki Folwark –Józefina - Stanisławów - Nowa Wieś – Jasień – Dolina Czernicka - Czernice – Borki Walkowskie - Walków /uczniowie klas I-IV/

II. trasa godz. 14.35 Stanisławów - Raducki Folwark - Kolonia Raducka - Józefina /uczniowie klas starszych/
w piątki II trasa o godz. 13.45

III. trasa godz. 15.20 Nowa Wieś - Jasień - Dolina Czernicka - Czernice - Borki Walkowskie - Walków /uczniowie klas starszych/
w piątki III trasa o godz. 14.25


Przewoźnik - PKS Wieluń (tel. 693 371 616)
Opiekun - Anna Prukacz (tel. 519 635 606)

I. trasa o godz. 14.50 Osjaków –Raduczyce - Drobnice - Osjaków
w piątki o godz. 14.10

Zmieniony ( poniedziałek, 30 stycznia 2017 08:41 )

 
Co roku w okresie świątecznym uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie udają się z wizytą do DPS w Skrzynnie. Tak było i w tym roku- 21.12.2016r. uczniowie klas II wraz z opiekunami ( p. H. Mesjasz i p. M. Betką) odwiedzili podopiecznych DPS z bożonarodzeniowym przedstawieniem. Gimnazjaliści wprowadzili mieszkańców w świąteczny nastrój swoimi życzeniami, wspólnym kolędowaniem, zabawą oraz drobnymi upominkami. Nie obyło się także bez wizyty Mikołaja (w tej roli p. Cz. Porucznik) oraz świątecznych konkursów przygotowanych przez naszych uczniów. Swoim śpiewem oczarowała W. Mateusiak z kl. I oraz p. K. Korytek. Dziękujemy wszystkim za okazane zaangażowanie, empatię oraz wrażliwość na potrzeby innych. Życzymy Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
Nie ma chyba drugiego takiego kraju na świecie, gdzie by Wigilię Bożego Narodzenia obchodzono tak uroczyście, jak w Polsce. Uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami, wychowawcami - p. Anetą Godyń i p. Iwoną Nowak zadbali o to, aby ta tradycja nie zaginęła. Zaproszonych gości, tj. Starostę Powiatu Wieluńskiego- p. Andrzeja Stępnia, Przewodniczącego Rady Gminy – p. Ryszarda Drutowskiego, Wójta Gminy Osjaków – p. Jarosława Trojana, Sekretarza Gminy Osjaków – p. Zbigniewa Pustkowskiego, duchownych osjakowskiego dekanatu, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalnych gminy wprowadzili w świąteczny nastrój. Szczególna moc Wigilii powoduje, że wzbogacają się nasze przeżycia, zbliżamy się do innych ludzi, czujemy się bezpiecznie, z wiarą patrzymy w przyszłość. Takie też było przesłanie tegorocznego przedstawienia. Młodzież zaprezentowała sceny ze świątecznych przygotowań w domu, rozmowy o obyczajach , adwentowe czuwanie i narodziny Jezusa. Przyjście na świat Jezusa Chrystusa ma wymiar magiczny, symboliczny, ma uświadomić i przypomnieć ludziom, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zanim powitamy Święta, trzeba najpierw zajrzeć w swoje serce i je na nie przygotować.
Stronę muzyczną uroczystości przygotowała p. Magdalena Kowalczyk , pod kierunkiem której chór szkolny wykonał kolędy. Świąteczno – biblijną scenografię wykonała p. Małgorzata Wrzesińska. Po obejrzeniu przedstawienia i wysłuchaniu pięknych kolęd i pieśni, wszyscy uczestnicy tego przedświątecznego spotkania zostali zaproszeni do wigilijnej kolacji przygotowanej przez rodziców. Poprzedzona ona została modlitwą oraz serdecznymi życzeniami składanymi sobie nawzajem w trakcie dzielenia się opłatkiem. „Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku (…) dzień , gdy jesteśmy wszyscy razem”- nastrój żywiołowej radości, spokoju, solidarności i nadziei udzielił się całej gimnazjalnej rodzinie zgromadzonej przy świątecznym stole.

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Zmieniony ( czwartek, 22 grudnia 2016 10:29 )

 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankieta
Co sądzisz o naszej nowej stronie internetowej?
 
Librus
Podziękowania


statystyka